Amor Fati 1(10)/2019 – Varia


Amor Fati 1(10)/2019 – Varia
Numer pod redakcją naukową
Koła Naukowego Filozofów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie

ARTYKUŁY

 • AGNIESZKA PAWLENKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Jak wyznaczyć granice odpowiedzialności?
 • AGNIESZKA SUCHY (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Wyśpiewać mistrza. Muzyczne interpretacje poezji Bolesława Leśmiana
 • MICHAŁ RAMS-ŁUGOWSKI (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Próba stworzenia funkcjonalistycznego modelu muzyki w oparciu o estetykę Fryderyka Nietzschego i Theodora W. Adorna
 • ANNA KRZPIET (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Killer art – o tym jak morderca zostaje artystą
 • DAWID SZOMBIERSKI (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Ugruntowanie, treść i konsekwencje metafizyki woli Artura Schopenhauera
 • GABRIELA STYRKOWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Nihilizm jako wybawienie – ostatnia filozofia według Marcina Polaka
 • OLEG FEDYK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Być sobą samym jako Innym – hermeneutyka narracyjnej tożsamości osobowej w badaniach Paula Ricoeura
 • MICHAŁ IDASIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Czy chcemy kolosa na glinianych nogach? – o fundamentach cywilizacji zachodniej w „Kamieniach węgielnych” Chantal Delsol
 • ROKSANA CIERZYŃSKA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  Narzędzia wspierające trening mentalny w sporcie oraz jego zastosowanie na przykładzie tenisa ziemnego
 • ANNA KRZPIET (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Malewiczowska walka z zapomnieniem
 • NATALIA WITKOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  La verdad: el problema de definición, la naturaleza y su vista en la opción de los filosóferos seleccionados
 • ANNA KRZPIET (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Bezprzedmiotowy – tradycja i współczesność
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
  Krótko o Augustynie Jakubisiaku