IV Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME


IV Ogólnopolska Konferencja EPISTEME to kontynuacja inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród pasjonatów filozofii, a sama konferencja wpisała się, miejmy nadzieję, że na stałe, w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię.

konferencja Episteme - Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna

Konferencja Episteme – relacja

MIEJSCE
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii, którzy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, wygłosić referaty oraz spędzić czas w przyjaznej atmosferze podczas wydarzenia skupiającego Gości z całej Polski. Wystąpienia rejestrowane będą do sekcji tematycznych, a nad przebiegiem obrad czuwali będą opiekunowie merytoryczni.

Na konferencji poruszane będą tematy z następujących dziedzin filozoficznych:

Sekcja tematyczna Opiekun merytoryczny
Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS
Metafizyka i ontologia Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Etyka, aksjologia Dr hab. Andrzej Niemczuk
Filozofia medycyny, bioetyka Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
Filozofia polityki, filozofia prawa Dr hab. Jolanta Zdybel
Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Filozofia religii Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
Filozofia kultury, estetyka, antropologia Dr hab. Andrzej Kapusta

fundacja Tygiel

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.