Dziedzictwo Arystotelesa (konferencja)


Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Rzeszowie oraz Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia” zapraszają na konferencję naukową „DZIEDZICTWO ARYSTOTELESA” organizowaną z okazji ogłoszenia przez UNESCO roku 2016 Rokiem Arystotelesa.

Dziedzictwo Arystotelesa - patronat Amor Fati nad konferencją

ORGANIZATOR

Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”

GDZIE I KIEDY:

Uniwersytet Rzeszowski,
budynek A1, al. T. Rejtana 16c
Sala Senatu

30 maja 2016

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

10.00 – otwarcie konferencji

10.15 – 11.15

 • dr Włodzimierz Zięba (UR): „Tożsamość jest pewną jednością”. Arystotelesowskie inspiracje
 • dr Agnieszka Iskra – Paczkowska (UR): „Performatyka” w retoryce i poetyce
 • mgr Piotr Banach: Zasada niesprzeczności u Arystotelesa w interpretacji Jana Łukasiewicza

11.15 – 11.30 – dyskusja

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 12.45:

 • dr Monika Komsta (KUL): Obraz Arystotelesa jako kontynuatora Platona w filozofii późnego antyku
 • dr hab. prof. UR Krzysztof Bochenek (UR) : Recepcje Arystotelesa w polskiej scholastyce
 • Bartłomiej K. Krzych (UR): Arystoteles, substancja pierwsza a Bóg i (średniowieczna) myśl chrześcijańska

12.45 – 13.00 – dyskusja

13.00 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30:

 • dr hab. prof. UR Witold Nowak (UR): Filozofia Alisdaira MacIntyre’a jako renesans arystotelizmu
 • mgr Marcin Subczak (UR): „Życie według rozumu” – czyli filozofia, do której zachęca Arystoteles. Kilka uwag na kanwie Protreptyku
 • mgr Magdalena Krzosek (UR): „Zachęta do filozofii” Arystotelesa w świetle współczesnych teorii kognitywnych

15.30 – 15.45 – dyskusja

15.45 – 16.00 – przerwa kawowa

16.00 – 17.00:

 • prof. dr hab. Stanisław Gałkowski (Akademia Ignatianum): Arystoteles i rozwój. O niemożliwości zbudowania niearystotelesowskiej teorii wychowania moralnego
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (UR): Czy dobro i zło są przeciwieństwami? Uwagi o Arystotelesowskiej doktrynie złotego środka
 • mgr Mateusz Binek (UR): Arystotelizm w dwudziestowiecznej filozofii politycznej – Ayn Rand i Alasdair MacIntyre

17.00 – 17.30 – dyskusja – zakończenie konferencji

Szczegóły, plan, materiały konferencji Dziedzictwo Arystotelsa: https://dkfeudaimonia.wordpress.com/dziedzictwo-arystotelesa/