Filozofia – nauka – teologia. Nowe drogi myśli


UPDATE:

Uwzględniając nadsyłane uwagi, postanowiliśmy rozszerzyć tematykę konferencji. Interesują nas nadal w głównej mierze zagadnienia metafizyczne, ale jesteśmy otwarci również na wszelkie referaty podejmujące kwestie relacji nauki, teologii i szeroko pojętej religii oraz filozofii. Relacje te bazują i odnoszą się i wpływają na rozumienie fundamentalnych pojęć (przynajmniej historycznie) metafizycznych, jak np. przestrzeń, czas, materia, dusza, etc. Można stwierdzić, że metafizyka przenika nas i nasze działania poznawcze. Jakie są tego konsekwencje?

CFP: truizmem jest stwierdzenie, że drogi metafizyki i ontologii (już samo to rozróżnienie wskazuje na złożoność procesów historyczno-teoretycznych) są kręte. Niektóre z nich prowadzą do miast światła i cienia, inne z kolei kończą się ślepymi zaułkami. Współczesne sukcesy nauki, wraz z ugruntowaniem się towarzyszących jej poglądów filozoficznych (naturalizm, redukcjonizm, pozytywizm, scjentyzm), doprowadziły do kompletnej przebudowy i reorganizacji metafizycznego spojrzenia na świat. Niektórzy nie wahali się wznosić okrzyków „metafizyka umarła!”. Czy jest tak rzeczywiście? (na twarzach rzeszy metafizyków, ontologów i metametafizyków pojawił się zapewne trudny do opanowania uśmiech).

Niejednokrotnie okazuje się, że udzielenie odpowiedzi na jakieś pytanie, prowadzi do postawienia kolejnych pytań, które w nie zawsze kontrolowany (i chciany przez badaczy) sposób wytrącają z rąk dotychczasowe i nierzadko sprawdzone narzędzia (mogą to być również narzędzia myśli, włącznie z funkcjonującymi paradygmatami). Rzeczywistość domaga się ciągłej (re)interpretacji. Dziś wiemy, że funkcjonuje ich wiele, często wzajemnie sprzecznych. Czy jednak będziemy kiedyś dysponować kanoniczną – a więc w swej istocie absolutną, uniwersalną i obiektywną – interpretacją (wszech)świata? (w tym momencie dogmatycy wespół z relatywistami, co nieczęste, zapewne wstrzymali oddech, by westchnąć).

Nowe drogi metafizyki – tak można w wielkim skrócie określić dzisiejszą sytuację tej dyscypliny, którą Arystoteles uznawał za najwyższy, bo mądrościowy, przejaw ludzkich działań intelektualnych. Można powiedzieć, że to, co miało być gwoździem do trumny dla metafizyki stało się ożywczym impulsem. Odkrycia i zaawansowane zagadnienia m.in. z zakresu fizyki (STW, OTW, mechanika kwantowa), biologii (teoria ewolucji, genetyka, dziedziczenie), a także matematyki i logiki (geometrie nieeuklidesowe, logiki nieklasyczne, wielkości infinitezymalne) spędzają sen z powiek licznym myślicielom. Czy znajdą się tacy, którzy będą chcieli opowiedzieć o swoich badaniach? (…).

Formularz zgłoszeniowy: pobierz, wypełnij, wyślij!

Wydarzenie FB: weź udział!

Program:

Relacje:

Preferowane obszary badawcze:

 • metafizyka
 • ontologia
 • kognitywistyka
 • filozofia nauki
 • filozofia fizyki
 • filozofia biologii
 • filozofia umysłu
 • filozofia matematyki i logika
 • filozofia analityczna
 • teologia
 • teologia nauki

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń: do 31 marca 2019
 • informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 5 kwietnia 2019
 • konferencja naukowa: 12 kwietnia 2019 (piątek)
 • nadsyłanie tekstów: do 31 maja 2019
 • publikacja tekstów: wrzesień 2019

Miejsce:

 • Uniwersytet Rzeszowski, główny kampus (al. Rejtana 16c)

Opłaty:

 • 350 zł (uczestnictwo czynne, publikacja, posiłki i przerwy kawowe)
 • Dane do wpłaty: tutaj (prosimy o dopisek w formie: Meta_2019_Imię_Nazwisko)

Komitet organizacyjny:

 • lic. Bartłomiej K. Krzych (główny organizator i koordynator)
 • mgr Mateusz Binek
 • mgr Anastazja Cheiz
 • mgr Sebastian Kalemba
 • mgr Kamil M. Wieczorek

Organizatorzy:

 • Amor Fati – czasopismo interdyscyplinarne
 • Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”

Rada Naukowa:

Patroni i sponsorzy:

Plakaty:

Kontakt: metafizyka.nowa[at]gmail.com

Inne: inspiracją dla sformułowania tytułu konferencji była książka Nicolaia Hartmanna pt. „Nowe drogi ontologii” (Toruń 1998).