Zwierzę i człowiek w jednym (nie) stali domu. Aporetyczności animalistyczne na przestrzeni dziejów


Zwierzę i człowiek w jednym (nie) stali domu. Aporetyczności animalistyczne na przestrzeni dziejów

Zwierzę i człowiek w jednym (nie) stali domu. Aporetyczności animalistyczne na przestrzeni dziejów