Społeczeństwo między polityką a prawem – odwieczne spory i kompromisy