Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w optyce nauk humanistycznych i społecznych