A gdzie logika? – miejsce i znaczenie logiki w naukach ścisłych i humanistycznych


Logika – dziedzina filozofii stworzona wieki temu, służąca prawidłowemu dowodzeniu prawdy czy może współczesne narzędzie pracy naukowca? Na pewno każdy z nas dostrzega jej brak (czy aby na pewno?), lecz jak często dostrzegamy ją samą? Żelazna i niezmienna czy różna, nieformalna, hybrydowa, rozmyta, modalna…? Jakie jest znaczenie i sposób postrzegania logiki w różnych dziedzinach badań? Czy logika humanizmu jest tą samą logiką co logika nauk ścisłych? Czy sama logika zawsze jest logiczna? Czy potrzebujemy jeszcze logiki? Czy w rzeczach na pozór nielogicznych da się logiczność odnaleźć?

Podsumowując: podczas tej konferencji będziemy zainteresowani logiką jako osobną dziedziną oraz jako narzędziem analizy, zarówno w językach formalnych, jak i naturalnych oraz tym, jak logika jawi się w innych płaszczyznach życia.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• studentów,
• doktorantów,
• pracowników naukowych,
• osoby spoza środowiska akademickiego
zajmujących się dziedzinami takimi jak (ale nie ograniczonymi do):
• argumentacja,
• ekonomia i nauki społeczne,
• filozofia,
• informatyka,
• językoznawstwo,
• kognitywistyka,
• matematyka,
• politologia,
• prawo,
• psychologia,
• robotyka i sztuczna inteligencja,
• statystyka.

Terminy:
– przyjmowanie zgłoszeń: do 1 marca 2019,
– informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 8 marca 2019,
– konferencja: 6–7 kwietnia 2019 (liczba dni zależeć będzie od liczby zgłoszeń).

Koordynatorką konferencji jest Patrycja Kupś, UŁ (patrycja.kups@unilodz.eu).

Zgłoszenia są przyjmowane w następującym trybie: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [http://bit.ly/2KPY3mW], przesłać go na adres mailowy konferencji logic.lodz2019@gmail.com i oczekiwać na potwierdzenie jego wpłynięcia. Wszystkie zgłoszenia będą poddawane wewnętrznej recenzji.

Przewidziany czas wystąpienia w języku polskim bądź angielskim to od 15 do 20 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję (łącznie 30 minut).

Opłata konferencyjna wynosi 295 zł albo 70 euro i obejmuje materiały konferencyjne, catering oraz obiad (w dniu referatu).

Ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie musiał zapewnić sobie we własnym zakresie (służymy pomocą w tej kwestii).

Opłaty (po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy dokonywać na konto (z dopiskiem: LOGIKA_2019_Imię_Nazwisko):

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice
Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Bank BGŻ BNP Paribas SA (dawniej Raiffeisen Polbank)
Kod SWIFT: PPABPLPKXXX

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym).

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie na Facebooku można znaleźć tutaj.