Lena Achtelik: Fotografia nagrobna na porcelanie (zdjęcia)


Fotografie wykonała Lena Achtelik, autorka artykułu „Fotografia nagrobna na porcelanie” ([w:] Śmierć, umieranie, przemijanie – w optyce literatury, sztuki, historii i nauk o kulturze, red. Szymon Przeklasa, Siemianowice Śląskie 2019), na cmentarzach w Belgii: Berchem Antwerpia, Schoonselhof Antwerpia, Lier, Liege i in. oraz na cmentarzach w Polsce: w Będzinie, w Katowicach i Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.