Proces publikacji artykułów i rozdziałów


Cały proces publikacyjny przebiega w następujący sposób:

 1. Ogłoszenie tematu nowego numeru czasopisma/monografii.
 2. Przed napisaniem tekstu prosimy o wysłanie krótkiego abstraktu w języku polskim na adres Redakcji – amorfati.czasopismo@gmail.com. Abstrakt wstępny (w j. polskim) nie jest abstraktem (w j. angielskim) przysyłanym razem z tekstem. Wyznaczamy zawsze dwie daty – datę przysyłania abstraktów i datę przysyłania tekstów.
 3. Maila prosimy zatytułować swoim imieniem, nazwiskiem i tytułem tekstu.
  Prosimy także o przedstawienie swojej osoby: afiliacja, dotychczasowe osiągnięcia i publikacje (osoby dopiero debiutujące naukowo także są mile widziane), stopień naukowy bądź poziom studiów, zainteresowania (szablon zgłoszenia abstraktu).
 4. Konkurs abstraktów: wybrane zostają najciekawsze i najbardziej pasujące do danego numeru propozycje. Redakcja najpóźniej do tygodnia po zamknięciu naboru powiadamia Autorów o podjętych decyzjach.
 5. Napisanie tekstu według wytycznych przez zakwalifikowanego autora  i wysłanie gotowego artykułu wraz z recenzją pracownika naukowego w wyznaczonym terminie na adres redakcji.
  W razie niezdobycia recenzji w wyznaczonym terminie przesyłania artykułów, prosimy o wysłanie na maila redakcyjnego samego artykułu i o dosłanie recenzji w dogodnej chwili, tak jednak, by okres oczekiwania na recenzję nie zaburzał w sposób znaczny terminarza publikacji nowego numeru.
 6. Ocena redakcyjna – o ostatecznej decyzji o przyjęciu tekstu do druku decyduje redakcja. W razie nieprawidłowości prosimy o przeredagowanie tekstu.
  Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów, skracania ich, edycji oraz dokonywania korekty. Widoczny i notoryczny brak reakcji na komentarze redaktorów prowadzących oraz korektorów odnośnie do redagowanego tekstu skutkuje automatycznym wyłączeniem tekstu z dalszych prac redakcyjnych, a tym samym anulowanie możliwości publikacji.
 7. Publikacja w formie oppen access na stronie czasopisma oraz druk wraz z wysyłką do subskrybentów bibliotecznych i osób prywatnych (od drugiego numeru nie pokrywamy żadnych kosztów wysyłki).