Call for papers dla recenzji i wierszy


Call for papers dla recenzji i omówień

Wszystkich krytycznych miłośników czytania zachęcamy do wysyłania swoich recenzji i omówień!

Termin: prowadzimy ciągły nabór recenzji i omówień.
Publikacja zależy od liczby nadesłanych propozycji różnych autorów. Temat numeru nie jest wiążący dla tematu recenzji.

Limit znaków: 10’000 znaków ze spacjami.

Warunki publikacji: przyjmujemy recenzje i omówienia dotychczas niepublikowane.
Prosimy również o zamieszczenie krótkiej noty autorskiej.

Licencja: nieodpłatna i niewyłączna na czas nieokreślony.
Nadesłanie swoich recenzji i omówień do czasopisma „Amor fati” jest równoznaczne z oświadczeniem, iż posiada się do nich pełnię praw autorskich. Ponadto zgoda na publikację jest równoznaczna z udzieleniem wydawcy prawa do wydania tekstu w formie papierowej i elektronicznej. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację oraz nie płaci za przyjęcie tekstów do druku.

W razie naruszenia prawa, głównie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), wydawca nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej. Autor danej publikacji zobowiązuje się do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za naruszenia prawa i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane.

Call for papers dla wierszy

Wszystkich poetów, zarówno tych początkujących jak i doświadczonych, zachęcamy do nadsyłania swoich wierszy! Nie muszą być to dzieła nagrodzone czy wybitne (w oczach innych). Wystarczy, że ich powstawaniu towarzyszył duch twórczy!

Termin: prowadzimy ciągły nabór wierszy.
Publikacja zależy od liczby nadesłanych propozycji różnych autorów oraz od tematyki danego numeru, aczkolwiek temat numeru nie jest wiążący dla tematu wiersza.

Warunki publikacji: przyjmujemy wiersze nowe, a także już publikowane, jakkolwiek szczególnie zależy nam na wierszach niepublikowanych. W wiadomości ze zgłoszeniem prosimy podać, czy utwór był już publikowany.
Prosimy również o zamieszczenie krótkiej noty autorskiej.

Licencja: nieodpłatna i niewyłączna na czas nieokreślony.
Nadesłanie swoich wierszy do czasopisma „Amor fati” jest równoznaczne z oświadczeniem, iż posiada się do nich pełnię praw autorskich. Ponadto zgoda na publikację jest równoznaczna z udzieleniem wydawcy prawa do wydania tekstu w formie papierowej i elektronicznej. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację oraz nie płaci za przyjęcie wierszy do druku.

W razie naruszenia prawa, głównie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), wydawca nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej. Autor danej publikacji zobowiązuje się do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za naruszenia prawa i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane.