Call for papers dla wierszy


Wszystkich poetów, zarówno tych początkujących, jak doświadczonych, zachęcamy do wysyłania swoich wierszy! Nie muszą być to dzieła nagrodzone czy wybitne (w oczach innych). Wystarczy, że ich powstawaniu towarzyszył duch twórczy!

Termin: prowadzimy ciągły nabór wierszy.
Publikacja zależy od liczby nadesłanych propozycji różnych autorów oraz od tematyki danego numeru, aczkolwiek temat numeru nie jest wiążący dla tematu wiersza.

Warunki publikacji: przyjmujemy wiersze nowe, a także już publikowane, jakkolwiek szczególnie zależy nam na wierszach niepublikowanych. W wiadomości ze zgłoszeniem prosimy podać, czy utwór był już publikowany.
Prosimy również o zamieszczenie krótkiej noty autorskiej.

Licencja: nieodpłatna i niewyłączna na czas nieokreślony.
Nadesłanie swoich wierszy do czasopisma „Amor fati” jest równoznaczne z oświadczeniem, iż posiada się do nich pełnię praw autorskich. Ponadto zgoda na publikację jest równoznaczna z udzieleniem wydawcy prawa do wydania tekstu w formie papierowej i elektronicznej. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację i nie płaci za przyjęcie wierszy do druku.

W razie naruszenia prawa, przede wszystkim ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), wydawca nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej. Autor danej publikacji zobowiązuje się do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za naruszenia prawa i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane.