Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci